Đã có bảng giá HĐ 2019,ACE vui lòng liên hệ E-mail : phongve@hoangthanhtrans.com để nhận thông tin . Many Thanks!


 

                     Hà Nội - Huế - Đà Nẵng

 Station  Distance SE3 SE19 SE1

Ha Noi

 

     0    19h30   20h10  22h20

Ninh Binh

 

115 21h47 22h29  

Dong Hoi

 

522  05h30 05h59  07h45

Dong Ha

 

622   07h15  08h11  09h39

Hue

 

688   08h30  09h20  10h53

Da Nang

 

 791   11h30  12h20  13h00